4 محصول
 • روغن ارده (کنجد) 800 گرمی طاهری

  Taheri Sesame 500ml 100% pure Oil
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: روغن کنجد
  • رايحه: بدون بو
  • میزان خلوص: 100%
  • وزن: 800 گرم
 • روغن ارده کنجد 2 لیتری طاهری 100% طبیعی

  Taheri 2Liter 100% pure Sesame Puring Oil
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: روغن ارده
  • میزان خلوص: 100%
  • حجم: 2 لیتر
 • روغن ارده کنجد 4 لیتری طاهری 100% طبیعی

  Taheri 4Liter 100% pure Sesame Puring Oil
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: روغن ارده
  • میزان خلوص: 100%
  • حجم: 4 لیتر
 • روغن ارده کنجد 9/7 کیلوگرم طاهری 100% طبیعی

  Taheri 10Liter 100% pure Sesame Puring Oil
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: روغن ارده
  • میزان خلوص: 100%
  • حجم: 9/7 کیلوگرم