10 محصول
 • حلوا ارده 400 گرمی طاهری

  Taheri 400gr 100% pure Sesame Puding
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: حلوا ارده
  • میزان خلوص: 100%
  • وزن: 400 گرم
 • حلوا ارده 250 گرمی طاهری

  Taheri 250gr 100% pure Sesame Puding
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: حلوا ارده
  • میزان خلوص: 100%
  • وزن: 250 گرم
 • حلوا ارده 500 گرمی طاهری

  Taheri 500gr 100% pure Sesame Puding
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: حلوا ارده
  • درصد خلوص: 100%
  • وزن: 500 گرم
 • حلوا ارده 8 کیلویی دلربا

  Delroba 8KG Sesame Puring
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: ارده
  • وزن: 8 کیلوگرم
 • حلوا ارده 250 گرمی دلربا

  Delroba 250gr 100% pure Sesame Puring
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: حلوا ارده
  • میزان خلوص: 100%
  • وزن: 250 گرم
 • حلوا ارده 400 گرمی دلربا

  Delroba 400gr 100% pure Sesame Puring
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: حلوا ارده
  • میزان خلوص: 100%
  • وزن: 400 گرم
 • حلوا ارده 500 گرمی دلربا

  Delroba 500gr 100% pure Sesame Puring
  تماس بگیرید
 • حلوا ارده 700 گرمی دلربا

  Delroba 700gr 100% pure Sesame Puring
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: حلوا ارده
  • میزان خلوص: 100%
  • وزن: 700 گرم
 • حلوا ارده اردکان 700 گرمی طاهری

  Taheri 700gr 100% pure Ardakan Sesame Puring
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: ارده
  • میزان خلوص: 100%
  • وزن: 700 گرم
  • نوع کنجد: کنجد ایرانی
 • حلوا ارده 8 کیلویی اردکان طاهری

  Taheri 8KG 100% pure Sesame Puring
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: حلوا شکری
  • وزن: 8 کیلوگرم