4 محصول
 • ارده اردکان 4 کیلویی طاهری (کنجد ایرانی)

  Taheri 4KG 100% pure Sesame Puring
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: ارده
  • میزان خلوص: 100%
  • وزن: 4 کیلویی
 • ارده اردکان 10 کیلویی طاهری 100% طبیعی

  Taheri KG 100% pure Sesame Puring
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: ارده
  • میزان خلوص: 100%
  • وزن: 10 کیلوگرم
 • ارده ایرانی 1 کیلوگرمی طاهری

  Taheri 1KG 100% pure Ardakan Sesame Puring
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: ارده
  • وزن: 100%
  • وزن: 1 کیلوگرم
 • ارده ایرانی 700 گرمی طاهری

  Taheri 700G 100% pure Suger Sesame Puring
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: حلوا ارده
  • میزان خلوص: 100%
  • وزن: 700 گرم