25 محصول
 • روغن ارده (کنجد) 800 گرمی طاهری

  Taheri Sesame 500ml 100% pure Oil
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: روغن کنجد
  • رايحه: بدون بو
  • میزان خلوص: 100%
  • وزن: 800 گرم
 • حلوا ارده 400 گرمی طاهری

  Taheri 400gr 100% pure Sesame Puding
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: حلوا ارده
  • میزان خلوص: 100%
  • وزن: 400 گرم
 • حلوا ارده 250 گرمی طاهری

  Taheri 250gr 100% pure Sesame Puding
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: حلوا ارده
  • میزان خلوص: 100%
  • وزن: 250 گرم
 • حلوا ارده 500 گرمی طاهری

  Taheri 500gr 100% pure Sesame Puding
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: حلوا ارده
  • درصد خلوص: 100%
  • وزن: 500 گرم
 • حلوا ارده 8 کیلویی دلربا

  Delroba 8KG Sesame Puring
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: ارده
  • وزن: 8 کیلوگرم
 • حلوا ارده 250 گرمی دلربا

  Delroba 250gr 100% pure Sesame Puring
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: حلوا ارده
  • میزان خلوص: 100%
  • وزن: 250 گرم
 • حلوا ارده 400 گرمی دلربا

  Delroba 400gr 100% pure Sesame Puring
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: حلوا ارده
  • میزان خلوص: 100%
  • وزن: 400 گرم
 • حلوا ارده 500 گرمی دلربا

  Delroba 500gr 100% pure Sesame Puring
  تماس بگیرید
 • حلوا ارده 700 گرمی دلربا

  Delroba 700gr 100% pure Sesame Puring
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: حلوا ارده
  • میزان خلوص: 100%
  • وزن: 700 گرم
 • حلوا شکری 7 کیلویی شهره

  Shohre 7KG Suger Sesame Puring
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: حلوا شکری
  • وزن: 7 کیلوگرم
 • ارده اردکان 4 کیلویی طاهری (کنجد ایرانی)

  Taheri 4KG 100% pure Sesame Puring
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: ارده
  • میزان خلوص: 100%
  • وزن: 4 کیلویی
 • ارده اردکان 10 کیلویی طاهری 100% طبیعی

  Taheri KG 100% pure Sesame Puring
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: ارده
  • میزان خلوص: 100%
  • وزن: 10 کیلوگرم
 • ارده ایرانی 1 کیلوگرمی طاهری

  Taheri 1KG 100% pure Ardakan Sesame Puring
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: ارده
  • وزن: 100%
  • وزن: 1 کیلوگرم
 • حلوا ارده اردکان 700 گرمی طاهری

  Taheri 700gr 100% pure Ardakan Sesame Puring
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • نوع: ارده
  • میزان خلوص: 100%
  • وزن: 700 گرم
  • نوع کنجد: کنجد ایرانی