2 محصول
  • ارده میزان 400 گرمی

    Mizan Tahini 400 grams
    ۶۴,۰۰۰ تومان
  • ارده میزان 600 گرمی

    Mizan Tahini 600 grams
    ۹۶,۰۰۰ تومان